Jag är forskare, lärare och professor i Historia vid Stockholms universitet, verksam också som kulturskribent och författare. Jag har framför allt studerat planerings-, egendoms-  och bostadspolitik under 1800- och 1900-talet i svenska städer och internationellt, särskilt i Tyskland och USA. Jag har varit gästforskare vid IRS & Center for Metropolitan Studies (CMS) i Berlin och vid Johns Hopkinsuniversitetet i Baltimore, US.

Jag har publicerat arbeten om migration till urbana samhällen under 1900-talet, om stadsplanering som segregationens förutsättning och om urbaniseringens förhållande till barns och ungdomars livsvillkor, och hur stadsutvecklingen hade inverkade på pedagogik och kunskapsideal under 1900-talets början.

Jag medverkar även regelbundet i podcasten Staden, där jag tillsammans med Dan Hallemar, redaktör vid Arkitektur Förlag, diskuterar och vandrar genom städers liv, gestaltning och historiska vägval. http://staden.arkitekt.se/ hashtag: #Staden  – Twitter & Instagram: @stadenpodcast

För mer texter av mig, se även bloggen och det öppna anteckningshäftet Arbetsbok.

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *